வீட்டிலிருந்தே பணம் சம்பாதிக்கலாம் : ஆசை காட்டி ஏமாத்தும் டிஜிட்டல் திருடர்கள் : Work From Home Scam


Clickbank Affiliate Marketing

#WORKFROMHOME #CYBERALERT #SCAM
Scammers advertise jobs the same way legitimate employers do — online (in ads, on job sites, and social media), in newspapers, and sometimes on TV and radio. They promise you a job, but what they want is your money and your personal information. Here are some examples of jobs scams and tips to help you avoid them.

மேலும் எங்களை ஊக்கப்படுத்த Subscribe செய்யுங்கள்.
Indiaglitz ▶ https://bit.ly/igtamil​​​
NewsGlitz ▶ https://bit.ly/newsglitz​​​
AvalGlitz ▶https://bit.ly/avalglitz
Kadhai Glitz ▶https://bit.ly/kadhaiglitz